Home / Israr atal poetry / Khpal kalay praday khaar… ISRAR ATAL

Khpal kalay praday khaar… ISRAR ATAL

Da khaar da shora aow da logo che tanga sham
Da kali gheegi ta zaan orasoma,
Sir sham pa polu pa pattu da kali
Da fitrat gheegi ta zaan orasom,
Sir warta kegdama julaai ki ghalay
Che da moor gheegi ta zaan orasom,
Cha laga saa wakhlama moor me wai
Kaali ta sala dushmano la raazi
Dostan pradi sho sta khpalwan pradi sho
Khushi mehfil ta cha ledo la raazi
Wali da loi khaar seena tanga shwa sa
Che ta da kaali kottago la raazi
Hujri daggona toll sharr sharr prata di
Lobi koso ki mashoman na kavi
Lawoona gadd di ghobalona gadd di
Khu asharoona dehkanan na kavi
Roorwalai larrali tala targha shwali
Nang pa yaow bal bandi yaaran na kavi
Godar shta mazgarona shta de
Na nazaroona shta na cham shta de
Bala zwanan shta da adam kali ki
Khu na rabab lari na ttang shta de
Da torkhu tori spori zalfi shta de
Khu na panzib shta na shrrang shta de
Pa daar khatali da ulfat daweedar
Meeni us dalta pa paiso keegi
Da so khanano bachai jorra da
Stayani hom da so sarro keegi
Ka sook kavi dalta ki haq khabara
Gooman pe zar da leewano keegi
Da damee zai na lari gheega ki oos
Da hagha soraay hagha gul kalay de
Ikhtyaar ye tool prado lasoono ki de
Sta pa nama de khu da bal kalay de
Ka de ta kalay wai jwand dasi we
Nu bya raaza dagha de khpal kalay de
Nu saa me dobba she pa zrra me tyara rashi
Bus!!! da awaz me zrra sam da leewani rashi
Moree… Moree bya sala mong jwandi u sala saa akhlo
Dalta ba sang meena khwara she roorwali rashi
Za ba razama us rukhsat raka, che kala dalta
Aaman she meena she khanda she khushali rashi
Zrra morray paseegama da moor ghegi na
Rasham da khar logo logo la rasham
da kali roogh leewani nasham ledalay
Rasham da khaar sam leewano la rasham
Beekh da khud gharza khpalwalo de ozi
Rasham da khaar prado prado la rasham

About fbkidunya

Check Also

Hase bewakhta be gudara rata lare nesi…

Hase bewakhta be gudara rata lare nesiYaran pa sa warha khabara rata lare nesi, Zulfe ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//