Home / Pa rahat ki khu ba har saray di yar shi / Pashto Amazing KALAM of Rahman Baba-Pa rahat ki khu ba har saray di yar shi

Pashto Amazing KALAM of Rahman Baba-Pa rahat ki khu ba har saray di yar shi

Pa rahat ki khu ba har saray di yar shi,
yar hagha de che pa sakhta ki pakar shi.

Tol khpalwan trina tawegi che maldar wi,
bya ye na pejani sok chi saray khwar shi.

ka hazar zala di dost laka da ror shi,
no ma ye wina chi badkar ao badkirdar shi.

bya chare na razi shabab chi yo zal ter shi,
na zwanigi budai khaza ka singar shi.

no haqiqi mina hagha da ae Rahmana,
che mazar sara de jorh da yar mazar shi.

About fbkidunya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//